Huishoudelijk reglement

 • Zorg dat je steeds op tijd bent in het zwembad. Als je 10 minuten voor tijd komt, heb je voldoende tijd om je om te kleden en ben je zeker tijdig in het zwembad.
 • Indien je vroeger de training moet verlaten, moet je steeds VOORAF toestemming vragen.
 • Info voor zwemmers van groep 4 en groep 5: wij eisen van alle zwemmers om twee uur training te volgen op woensdag en zaterdag. Is er een gegronde reden waarom er maar 1 uur kan gezwommen worden, moeten de ouders dit persoonlijk aan het bestuur meedelen (bijvoorbeeld vervoer, examens ...).
 • De zwemmers mogen enkel en alleen zwemmen in het 25 meterbad tijdens de trainingen. Voor en na de trainingen mag men in het recreatiebad zwemmen op vertoon van een kasticket aan de trainers. Kan men dit niet tonen, dan moet de zwemmer zich gaan omkleden in de gezamenlijke kleedhokjes.
 • Zwemmers die zich niet houden aan het huishoudelijk reglement en afspraken binnen de club kunnen gesanctioneerd worden. Dat kan leiden tot een schorsing of zelfs uitsluiting binnen de club.
 • Als je komt zwemmen, zou het goed zijn om al je kredietkaarten, juwelen, grote hoeveelheden geld, gsm's en persoonlijke papieren ... thuis te laten.
 • Indien je die toch bent vergeten thuis te laten, geef dan al je waardevolle zaken aan je trainer of aan het bestuur, zij zullen hier dan zorg voor dragen.
 • Hou de kleedkamers netjes en zorg ervoor dat je steeds al je materiaal mee naar huis neemt. Hou het ook rustig in de kleedkamer, het is geen speelkamer.
 • Tijdens de training mag je het zwembad niet verlaten, tenzij je toestemming hebt van je trainer.
 • Kijk de zwemtas van je kind regelmatig na, af en toe raken er zwemspullen zoek of is men te haastig en neemt men onvrijwillig andermans spullen mee. Bezorg het ons terug en wij zullen het teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.
 • Tijdens de vakanties wordt er WEL getraind op de eerste zaterdag, de andere woensdagen en zaterdagen tijdens de vakanties wordt er NIET getraind. Zie ook onze jaarkalender.
 • Indien bijkomend op de jaarkalender een training vervalt, wordt men hiervan tijdig op de hoogte gesteld.