Afdrukken

PRIVACYVERKLARING ZWEMCLUB NEERPELT VZW
(Versie 25/05/2018)

 

Zwemclub Neerpelt VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en
daarom willen wij graag uw privacy respecteren. In deze privacyverklaring willen wij heldere
en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met u persoonsgegevens. Zwemclub Neerpelt VZW houdt zich in elk geval aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring geeft belangrijke informatie op de volgende gebieden:

  1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
  2. Welke gegevens verzamelen wij?
  3. Verstrekking aan derden
  4. Minderjarigen
  5. Bewaartermijn
  6. Beveiliging van de gegevens
  7. Uw rechten omtrent uw gegevens
  8. Klachten
  9. Wijziging privacyverklaring


Dat brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Zwemclub Neerpelt VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft, kan u
contact opnemen met ons via onderstaande gegevens.

ZwemClub Neerpelt (Z.C.N.)
Ringlaan 154
3900 Overpelt
Secretariaat@zcn-neerpelt.be

1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Uw persoonsgegevens worden door ZwemClub Neerpelt VZW verwerkt voor de volgende
doeleinden en rechtsgronden:


2. Welke gegevens verzamelen wij?


Om de bovenstaande doelstellingen te bereiken, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van
u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor bij de gegevens
hebben verkregen.


3. Verstrekking aan derden


Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, indien dat noodzakelijk is voor de
uitvoering van de doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


4. Minderjarigen


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke voogd.


5. Bewaartermijn


6. Beveiliging van de gegevens


Wij hebben onderstaande technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namen
ZwemClub Neerpelt VZW met uw gegevens in aanmerking komen, zijn gebonden aan
geheimhouding. De maatregelen zijn:


7. Uw rechten omtrent uw gegevens


8. Klachten


9. Wijziging privacyverklaring